Program v Kulturparku

štvrtok
26. augusta
19:00

​Poetry Jam

​Interpretácia a čítanie poetických textov
pódium: pred kaviarňou PAPA
Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila počas Leta v Kulturparku poetické večery, ktoré vytvoria priestor na prezentáciu tvorby lokálnych autorov a interpretov poézie. Cieľom podujatia je získať nových nadšencov literárneho žánru, ktorý nie je veľmi preferovaný najmä u mladšej generácie. Na hodinu poézie môžu prísť záujemcovia pred kaviareň Papa 26. augusta 2021 o 19:00 hod. „Podujatie venujeme predovšetkým milovníkom krásneho slova. Či už pôjde o samotných autorov poézie alebo o jej interpretov. Zároveň takto chceme pritiahnuť pozornosť zatiaľ možno váhajúcich, nerozhodných alebo neinformovaných potenciálnych záujemcov, ktorých doteraz poézia neoslovila alebo ich z rôznych dôvodov obchádzala. My veríme, že sa to môže zmeniť, práve takýmito stretnutiami,“ uviedla riaditeľka Kamila Prextová. Aktivity Poetry JAM, ktoré knižnica pripravuje pravidelne raz v mesiaci v posledný štvrtok v pobočke LitPark, majú tri základné piliere – slovo, hudbu a spev. Majú pomáhať lokálnym autorom pri prezentácii vlastnej tvorby a nadšencom zase ponúknuť priestor k prezentácii svojho nadania a kreativity. Poetický večer pozostáva vždy z recitácie a čítania poetických textov, ktorý príjemne dopĺňa interpretácia šansónových melódií a diskusia s pozvaným hosťom.

Fotogaléria