Program v Kulturparku

utorok
22. novembra
19:00

City to City - výstava (Art & Tech Days)

Výstavný projekt City to City je výsledkom spoločného úsilia členských miest klastra mediálneho umenia Siete kreatívnych miest UNESCO vyjadriť svoj záväzok o dôležitosti spolupráce a podpory umenia a kreativity ako hlavnej sily trvalo udržateľného rozvoja. Odprezentovaný bude počas Art & Tech Days v Galérii Alfa od 22. do 27. novembra 2022.
pódium: Kasárne/Kulturpark, Galéria Alfa
Projekt bol v roku 2020 navrhnutý s cieľom poskytnúť umelcom z týchto miest platformu pre online spoluprácu vo dvojiciach a spolutvorbu nového digitálneho umenia. Hlavnou myšlienkou je propagovať excelentnosť praxe v mediálnom umení, zdieľať vedomosti a zručnosti, povzbudzovať verejnosť a iných odborníkov, aby sa zapojili do kreatívnych postupov, podporovať rozvoj sektora a zviditeľňovať prácu kreatívnych miest UNESCO. Spoločne sa do spolupráce zapája 14 miest: Austin (USA), Braga (Portugalsko), Cali (Kolumbia), Čchang-ša (Čína), Dakar (Senegal), Enghhien-les-Bains (Francúzsko), Guadalajara (Mexiko), Gwangju (Južná Kórea), Karlsruhe (Nemecko), Sapporo (Japonsko), Toronto (Kanada), Viborg (Dánsko), Košice (Slovensko) a York (Veľká Británia). Výstava sa na tohtoročnom Art & Tech Days zameria na diela slovenských umelcov, ktorí boli súčasťou spolupráce pri produkcii umeleckých diel. Umelecké dielo Reminiscence part, 2020 na tému Human Responsibility, ktorého autormi sú Beáta Kolbašovská (Košice) a Junichi Oguro (Saporro), je založené na dátovom sledovaní skúseností ľudí počas pandémie. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť audiovizuálnu inštaláciu využívajúcu dáta, ktoré odrážajú životy ľudí počas pandémie COVID-19. V časoch, keď nebolo možné cestovať, umožnila online spolupráca umelcov naprieč kontinentmi prekonať geografickú vzdialenosť dvoch miest aspoň vo virtuálnej podobe. Umelci zbierali informácie o chodníkoch pre chodcov a cyklistov v oboch mestách pomocou GPS dát získaných z rôznych aplikácií a topografických máp. Vďaka digitálnej technológii získali priamy prístup do našej pamäte. Slovo „cesta“ nesie zmysel života a cesty. Čo si pomyslíme, keď sa na toto dielo pozrieme o niekoľko rokov? Kam sme šli počas lockdownu? Kde sme sa cítili bezpečne? Kde mohla naša myseľ dýchať? Umelci Ivana Durkáčová (Košice) a Lucian Rodriguez Arredondo (Guadalajara) pracovali na téme Play! v spoločnom diele PlaceHolder, 2021. PlaceHolder je webová experimentálna skúsenosť, ktorá využíva terénne dáta a zvuky z centra miest Guadalajara a Košice na vytvorenie viacúrovňového bludiska, preskúmanie konceptov globalizácie a simulovanej reality. Pozýva používateľa, aby hravým spôsobom preskúmal prostredie otvoreného sveta s rôznymi výsledkami v závislosti od rozhodnutí, ktoré urobil počas putovania. PlaceHolder je virtuálny priestor, do ktorého sa dostanete po stlačení PLAY. PlaceHolder predstavuje mesto, ktoré v skutočnosti neponúka žiadne podstatné informácie, a preto ho treba vyplniť tými skutočnými. Zdrojom týchto informácií sú návštevníci virtuálneho priestoru. Téme Behavioural Change sa venovali Mišo Hudák (Košice) a Faiza Kracheni (Austin). Dvaja umelci prostredníctvom svojich diel WaGTY, 2022 uvažujú o tom, aké zmeny prinášajú technológie do nášho chápania morálnych, sociálnych a politických činov. Ako to ovplyvňuje samotné konanie, vnímanie aktivity, horizont vnímaných možností – čo je možné, morálne alebo žiaduce, aké sa od nás očakáva správanie, interakcia a zapojenie sa do našich životov a životov našich komunít – kvôli technológiám a cez technológie? Ich práca sa zameriava na pamäť ľudí a miest a na medzery a obmedzenia, ktoré teraz vytvára vzrastajúca sila technológií. Vernisáž: 22. 11. 2022 o 19:00 hod.