Program v Kulturparku

sobota
04. februára
10:00

CKKK: Metodika folklóru - odborný seminár

V rámci vzdelávacieho cyklu Metodika folklóru pozýva Centrum kultúry Košického kraja záujemcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. februára 2023 v drevenej tanečnej sále budovy Alfa v Kasárňach/Kulturparku o 10:00 hod. Témou bude hlasová príprava interpreta (spevák/tanečník), príprava hudobno-speváckych blokov s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidayovou, Dis. Art.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Na programe odborného seminára budú hlasová pedagogika, techniky, cvičenia a odporúčania pri príprave interpreta: tanečníka (počas tanca), speváka – sólistu, spevácke skupiny. Odporúčania a príklady práce so spevníkom a iným materiálom, výber spevného materiálu, určenie tempa, rytmu, tóniny, práca s notovým záznamom, tematické a harmonické radenie piesní do celkov, tvorba viachlasov, iné. Lektorka ako členka poroty hudobno-speváckych súťaží, nadväzuje na požiadavky a propozície súťaží v oblasti hudobného folklóru. Seminár môže byť nápomocný pri príprave jednotlivcov aj skupín na vyhlásené súťaže. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.