Program v Kulturparku

streda
16. augusta
19:00

Divadlo KĽUD: Jak še u nas pred 100 rokami ďivadlo okocilo! (LVKP)

Kladzianske ľudovo-umelecké divadlo KĽUD z obce Kladzany vo Vranovskom okrese košickému publiku netreba zvlášť predstavovať. Herci sú pravidelnými hosťami Leta v Kulturparku, ale aj inokedy. Prichádzajú vždy s autorskými inscenáciami, pre ktoré je charakteristické, že každodennú realitu zobrazujú s humorom. Medzi divákov zavítajú znovu 16. augusta 2023 o 19:00 hod. s úplne novým predstavením Jak še u nas pred 100 rokami ďivadlo okocilo! Vystúpia pred budovou Alfa.
pódium: Kasárne/Kulturpark, areál
„U našej novej historicko-dobrodružnej improvizovano-komentovanej komediji ďivaci pujdu, rovno z hercami z roku 2023 do roku 1923, kedi še u valaľe K. (Kladzany) okocilo perširaz ďivadlo Ď,“ hovorí o komediálnej novinke umelecký vedúci a režisér divadla Jozef Jenčo. Ako dodáva: „Historicki veľku temu spred 100 rokoch o peršim ďivaďelnim predstaveňu u Kladzanoch še herci Divadla KĽUD posnaža zabavic tak, žej aňi jeden ďivak ňezostal bez šmichu.“ „Tak je to vera, meňa še dobi. Ďivadlo zos Vas ľepšich ľudzi zrobi!.“ Viliam F. (učiteľ a režiser peršoho predstaveňa). Divadlo KĽUD vzniklo v roku 1998 ako obnovený súbor po starom divadle v obci Kladzany. Až na prvú hru (Psí život) boli všetky napísané i zahrané po východniarsky. Divadlo hrá pôvodné autorské hry zo súčasnosti, blízkej budúcnosti i ďalekej minulosti, v ktorých originálnym spôsobom zachytáva, zosmiešňuje, prípadne deformuje svet okolo, čím nastavuje „džveritko“ súčasnosti, „garadiče“ minulosti i „šifoner“ budúcnosti. Domáci majú divadlo v krvi a vynechať predstavenie je asi porovnateľné s tým, ako chýbať na omši v kostole. Divadlom žije celá dedina od nepamäti a stalo sa pre nich neoddeliteľnou súčasťou života. KĽUD sa páči nielen doma. Ich snaženie bolo ocenené už mnohokrát. Na Kremnických gagoch získalo v roku 2011 cenu Stana Radiča za hru „Žvirata na deskoch abo jak nacvičic hru za dzešec dni, kedz jutre je premiera“. Súbor je už niekoľko rokov pravidelným víťazom krajského kola Scénickej žatvy, od roku 2016 tiež každoročne súťaží na celoslovenskom kole Belopotockého Mikuláša. Divadlo má v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou storočnú tradíciu. Herci to nehrajú, oni to proste tak cítia a prenášajú na publikum, ktoré odchádza s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.