Program v Kulturparku

piatok
03. júna
17:00

Dva brehy - módna prehliadka

Občianske združenie Usmej sa na mňa a umelec Helmut Bistika organizujú galavečer Dva brehy, ktorý je spojením dvoch svetov – sveta zdravých a sveta zdravotne znevýhodnených ľudí v kreatívnej módnej show. Prehliadka sa uskutoční 3. júna 2022 o 17:00 hod. v Galérii Alfa v Kasárňach/Kulturparku. Hudobnými hosťami budú spevák a hudobník BuranoWski a violončelistka Ráchel Živčáková.
pódium: Kasárne/Kulturpark, Galéria Alfa
Jedinečné podujatie má upriamiť pozornosť na nerovnováhu v našej spoločnosti (zdraví – hendikepovaní) a ukázať príklad inklúzie, keď na jednom projekte spolupracujú ľudia z rôznych skupín. Modely budú predvádzať mladí ľudia s mentálnym, telesným, zrakovým a sluchovým hendikepom, poruchou autistického spektra, ako aj zdraví. Účastníkmi módnej show budú klienti OZ Usmej sa na mňa , Maják, o. z., DSS DOMKO DSS., študenti Gymnázia a žiaci ZUŠ v Moldave nad Bodvou. Združenie Usmej sa na mňa získalo grant v rámci programu Inovuj ty!, podporený iniciatívou Európskej komisie Urban Innovative Actions a ako súčasť projektu Košice 2.0. Cieľom je podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie, ako aj vymanenie sa zo sociálnej izolácie, pozdvihnutie sebavedomia ľudí s hendikepom a podpora občianskej participácie zapojením partnerov z rôznych skupín na projekte. Zámerom je spojiť dva brehy spoločnosti do jednej rieky, v ktorej sa navzájom všetci tolerujú a obohacujú.