Program v Kulturparku

utorok
10. mája
19:00

Edevart Orchestra - koncert

Edevart Orchestra pozýva priaznivcov hudby zdieľať spolu s ním nadšenie z bohatých a dynamických melódií klasickej hudby od významných skladateľov ako Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Hagerup Grieg a Peter Breiner. Príďte si do Kasární/Kulturparku vypočuť 10. mája 2022 o 19:00 hod., ako si ich interpretáciu pripravil novovzniknutý košický orchester.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Hudobné teleso vzniklo v októbri minulého roka ako projekt trojice hudobníkov Erik Kaptur, Tomáš Tkáčik a Tomáš Rajňák. Ich nosnou myšlienkou a cieľom je spájať ľudí prostredníctvom vážnej hudby a jej interpretácie v čo najvyššej možnej kvalite. Edevart je poloprofesionálnym orchestrom a väčšina jeho členov sa hudbe venuje popri zamestnaní alebo štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Tvoria ho aj takí, ktorí si hru na hudobný nástroj zvolili za svoju profesionálnu dráhu. Komorný sláčikový orchester je zložený zo sekcií: prvé husle, druhé husle, violy, violončelá a kontrabasy. Sústreďuje sa takmer výhradne na vážnu hudbu a interpretuje diela od baroka až po súčasných autorov. Počet členov nie je ustálený. V súčasnosti je to vyše 20 hudobných nadšencov pod vedením dirigenta Juraja Valenčíka. Pre poslucháčov pripravil orchester hudobné diela Divertimento in D Major (Mozart), Holberg Suite (Grieg) a Beatles Concerto Grosso III. (Breiner).