Program v Kulturparku

streda
01. marca
13:00

ENIKI BENIKI – súťaž detských folklórnych súborov

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) pripravuje pre deti a mládež z folklórnych kolektívov regionálne kolo 29. ročníka postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom ENIKI BENIKI. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Súťažná prehliadka pre regióny Košice a Košice-okolie sa bude konať 1. marca 2023 o 13.00 hod. v Kasárňach/Kulturparku. Víťazi postúpia do krajského kola súťaže, ktorá sa uskutoční 1. apríla 2023 spolu s krajským kolom súťaže sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA.