Program v Kulturparku

piatok
18. novembra
18:00

Festival amatérskych divadiel

Festival amatérskych divadiel v Košiciach je príležitosťou pre neprofesionálne divadelné súbory prezentovať svoju činnosť pred publikom, ukázať svoj talent a nadanie. Je priestorom na vzájomnú spoluprácu a vďaka pestrej palete divadelných žánrov sa otvára možnosť na inšpiráciu či objektívnu kritiku. Jeho už tretí ročník sa bude konať v dňoch 18. - 20. novembra 2022 v Kasárňach/Kulturparku. Na divadelné dosky prinesie deväť predstavení v podaní ôsmich divadiel. Po každom predstavení bude diskusia o hre a krátke zhodnotenie výkonu ochotníkov odborníkmi na divadelnú tvorbu.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Na javisku sa predstavia Celkom malé divadlo: Ako uvariť žabu, Divadlo P. A.: INSTAntná láska, Castellum Cassovia: Komédia osudu, Študentské divadlo Gymnázia na Alejovej v Košiciach: Teta na zjedenie, Divadlo nad vecou: Tak prečo to neskúsiť, Sociálne divadlo Hopi hope: Snehová kráľovná, Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice: ŠtipkaHodín, Lietadlo z pivnice: Lýsistrata a Divadlo KONJA: Krásavica z Leenane. Divadelný maratón odštartuje v prvý deň (18. 11. 2022, 18:00) Celkom malé divadlo zo Starého Tekova s ironicky komediálnou drámou o hľadaní pravdy na dne hrnca Ako uvariť žabu. Priblíži posledný súd ženy, ktorá celý život hľadala úprimnú lásku, ale pritom sa nechtiac ocitla v osídlach mužskej moci a bezohľadnej manipulácie. Problém, prenesený do sféry medziľudských vzťahov, spočíva hlavne v tom, že si len málokto včas uvedomuje, že sa nachádza v úlohe pomaly varenej žaby a že s ním niekto neustále manipuluje smerom, ktorým ísť nechcel. A o tom je aj príbeh hlavnej hrdinky inscenácie Dany. Košické Divadlo P. A. sa na festivale predstaví s komédiou o tom, ako je internet dobrý sluha, ale zlý pán INSTAntná láska (18. 11. 2022, 20:30). Inscenácia je o bežných ľuďoch, ktorí si budujú svoj virtuálny obraz často vzdialený od toho reálneho. O ľuďoch frustrovaných zo svojho sociálneho statusu či povolania, vybíjajúcich si svoju agresiu v online priestore. O ľuďoch, čo sa nechajú až priveľmi ovplyvniť radami na fórach a o tých, ktorí sú presvedčení, že ich názor každého zaujíma. No proste o nás… Festival amatérskych divadiel ponúkne divákom v sobotu až tri predstavenia. Castellum Cassovia prinesie historickú drámu Komédia osudu (19. 11. 2022, 14:00). Príbeh inscenácie približuje osud pugila Benedikta. Človeka, ktorý doslova bojuje za spravodlivosť v súdnych dueloch ako zastupujúci vojak jednej zo súdiacich sa strán. Jeho život sa uberá smerom presne akým chce, je zasnúbený s Annou, ktorá ho miluje a obdivuje jeho šermiarske umenie. Má dobre rozbehnutú kariéru pugila, ktorá by mohla viesť aj k povýšeniu do šľachtického stavu. Je nebojácny a sebaistý až do momentu, keď súhlasí, že bude zastupovať comesa Jána Obla, miestneho pána a prefíkaného obchodníka. Študentské divadlo Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach obohatí program o komédiu Teta na zjedenie (19. 11. 2022, 16:30). Je o úprimnej i falošnej láske k vlasti, je o obdive všetkého cudzieho, čo nie je slovenské. Súčasne hovorí o osobných cieľoch, ktoré sú často aj nemorálne, lebo hra rieši aj neveru a vypočítavosť, podvod. Ľubomír Feldek hru napísal ešte v čase socializmu, preto bola mierne prispôsobená dnešným časom. Aj dnes má čo povedať, no predovšetkým jej cieľom je pobaviť diváka a prezentovať talentovaných amatérskych hercov. Večer bude pódium patriť hercom Divadla nad vecou z Košíc, ktoré sa o priazeň diváka bude uchádzať premiérou drámy Tak prečo to neskúsiť (19. 11. 2022, 19:00). Povedz mi, kto si… a od toho okamihu budem si navždy pamätať, kedy sme sa prvýkrát uvideli. A keď ma opustíš, pretože sa to stane, ten dátum si už nebudem pamätať, iba dni, ktoré sme strávili spolu. Každý verí, že jeho láska vydrží navždy a ešte predsa len o trochu viac, ako tým druhým. V tejto hre dvojica ľudí rozličného spôsobu života takmer s určitosťou vie povedať, ako dlho vydrží ich vzťah. A to aj napriek tomu, že oňho na začiatku vôbec nestáli. S rozprávkou Snehová kráľovná (20. 11. 2022, 10:30) príde medzi divákov košické Sociálne divadlo Hopi hope, ktoré sa snaží, aby na jednom javisku vystupovali marginalizované a znevýhodnené skupiny s profesionálnymi a poloprofesionálnymi hercami a umelcami. Cieľom divadla je baviť divákov a poskytnúť im umelecký zážitok. Konzervatórium Jozefa Adamoviča KONJA v Košiciach sa predvedie mysterióznou tragikomédiou ŠtipkaHodín – ReaperMan (20. 11. 2022, 14:00) na motívy románu Terryho Pratchetta zo sveta Zemeplochy. Smrť sa stáva osobnosťou a dostáva výpoveď zo zamestnania. Živé bytosti na Zemeploche prestávajú umierať. Kolobeh bytia a nebytia je narušený. Existuje cesta z tejto absurdnej situácie? Predstavenie je absurdnou komédiou. Pozrime sa spolu na nepochopiteľne sa meniaci svet cez prizmu príbehu iných bytostí, odlišných vzorcov správania sa, cez prizmu fantastického sveta, a vydýchnime si. Slávnu Aristofanovu Lýsistratu v originálnom podaní divadelného zoskupenia Lietadlo z pivnice uvedú (20. 11. 2022, 16:30) študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach s humorom, piesňami a tancom v boji s aktuálnymi problémami spoločnosti. Posledným predstavením Festivalu amatérskych divadiel bude repríza hry írskeho dramatika Martina McDonagha Krásavica z Leenane v podaní absolventov Konzervatória Jozefa Adamoviča KONJA (20. 11. 2022, 19:00). Divadelná kritika dnes takmer jednohlasne pasuje Martina McDonagha do úlohy prvého veľkého dramatika 21. storočia. Jeho divadelné hry šokujú a okúzľujú neprehliadnuteľným humorom. Melodramatickú túžbu za šťastím umocňuje spletitosť vzťahov postáv, ktoré unikajú pred sivou realitou. Ide o nahliadnutie do temnejšej stránky samého seba, ktorú má niekde hlboko ukrytú každý z nás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
2 €/jedno predstavenie