Program v Kulturparku

streda
14. júna

Lousy Auber: BÜRO - inštalácia

Na bielom námestí pred Kasárňami/Kulturparkom pribudne umelecké dielo od Lousy Aubera, ktorý sa okrem fotografovania venuje aj realizáciám vo verejnom priestore. Inštalácia BÜRO prináša archetypický motív kravaty ako variabilného multisymbolu, ktorý v diele nadobúda novú úžitkovú a výtvarnú funkciu.
pódium: Kasárne/Kulturpark, biele námestie
Z vrstvenia tisícok kravát monumentálna miestne špecifická inštalácia, ktorá dodá areálu nový vizuálny ráz, ale plní i funkciu nového priestoru v priestore, ktorý tvorí tieň a izoluje hluk. Lousy Auber je slovenský fotograf a konceptuálny umelec, ktorý sa zameriava na site-specific inštalácie, zdôrazňujúce genius loci. Je autorom mnohých editoriálov a reklamných kampaní, vo svojej vizuálnej tvorbe však inklinuje k dokumentárnej polohe a realistickému zobrazeniu skutočnosti. Pri tvorbe „v teréne” často pracuje s architektúrou ako kanvasom, extrahuje z nej status quo a zároveň ju zanecháva v nostalgickej retro polohe. Najznámejším príkladom tohto postupu je dielo Monoskop – update exteriéru legendárneho bratislavského hotela Kyjev. Autor pravidelne spolupracuje na tvorbe audiovizuálnych formátov širokého spektra a participuje na umeleckých festivaloch a podujatiach, ku ktorým patrí aj Biela noc. Inštalácia bude ozvláštňovať a skrášľovať námestie od 14. júna 2023 do konca októbra.