Program v Kulturparku

nedeľa
22. januára
17:00

Odile Decq: Horizonty - výstava

Práce medzinárodne uznávanej a často oceňovanej francúzskej architektky, urbanistky a akademickej pedagogičky Odile Decq si budú môcť návštevníci pozrieť aj v Košiciach. V Galérii Alfa v Kasárňach/Kulturparku bude od 22. januára do 26. februára 2023 sprístupnená výstava s názvom Horizonty. Od samého začiatku bolo Štúdio Odile Decq odhodlané predstavovať architektúru spôsobom presahujúcim obyčajnú prezentáciu projektu.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
V Horizontoch autorka zámerne predstavuje deväť projektov Štúdia nepopisným, nechronologickým spôsobom. Radikálne zhŕňa ich koncepcie a transponuje ich do vizuálnej cesty priestorovým zážitkom v rôznom rozsahu, od premieňajúcej sa krajiny múzea Národného geoparku Tchang-šan (Tangshan) k prchavým plastickým tvarom Phantomu. Práca Štúdia vyniká širokým spektrom činností a vyjadruje inovatívne vízie každej udalosti, projektu a miesta. Vyznačuje sa zmyslom pre experiment a prirodzenou zvedavosťou, úspešne sa spája s umením a dizajnom. Rovnaký tvorivý proces je aplikovaný v rôznych mierkach. Dizajn v Študiu pojíma objekty rozdielne podľa určenia ich vnútorných a vonkajších vzťahov, súvislostí, interakcií a vývojových vplyvov. Svetlá navrhnuté pre Luceplan sú rovnakou mierou súčasťou architektúry ako objekty samy o sebe, a povaha budovy sa môže meniť objekt od objektu, mestskej stavby či časti architektúry. Zásadou Štúdia je výrazné využívanie materiálov a farieb v nápadne kontrastnom usporiadaní predmetov. Priestor je stálou tenziou, s tangenciálnymi perspektívami a dynamickými sekvenciami, ako v prípade múzeí FRAC Bretagne a MACRO, vytvárajúcich objavné cesty a rozostrené vnímanie. V stálej rovnováhe medzi integráciou a stretom, s prídavkom histórie a reálií predchádzajúcich súčasnosti spolu s modernosťou sa táto architektúra stáva zmyslovým zážitkom. Každá budova, každý projekt je novým dobrodružstvom, kde hranice je potrebné posúvať ku krajným medziam, za Obzory, ktoré nemožno dosiahnuť. Vernisáž: 22. 1. 2023 o 17:00 Podujatie podporili: J. E. Pascal Le Deunff – veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku a Mesto Košice pod záštitou primátora Jaroslava Polačeka Prezentácia je výsledkom spolupráce Francúzskej aliancie Košice, FUTU, K13 – Košické kultúrne centrá, Kabinetu architektúry v Ostrave a Štúdia Odile Decq z Paríža.