Program v Kulturparku

štvrtok
11. mája
09:00

PLACE! - medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia PLACE! o well-beingu, mestskom rozvoji a verejných službách privíta odborníkov z rôznych oblastí, aby priblížili úspešné príbehy a stratégie a vysvetlili, čo je dôležité pre rozvoj miest a kvalitu života v ňom. Podujatie sa uskutoční 11. mája 2023 o 9:00 hod. v Kasárňach/Kulturparku.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Počas celého dňa sa bude diskutovať o tom, ako zlepšovanie mestských služieb a ich dizajnu ovplyvňuje well-being obyvateľov. Záverečná konferencia projektu Košice 2.0 spája ľudí s nadšením pre zdieľanie skúseností a poznatkov, vzdelávanie a spoluprácu so zameraním na zlepšovanie našich miest. Hosťami budú: Charles Landry spolupracuje s mestami po celom svete, aby im pomohol čo najlepšie využiť ich potenciál. Je všeobecne uznávaný ako rečník, autor, inovátor a napomáha komplexným projektom mestskej zmeny. Martin Howitt je Technology Lead zo spoločnosti The Data Place, ktorá bola založená v roku 2016 a je sociálnym podnikom zloženým z dátových vedcov, dizajnérov, komunitných tvorcov a stratégov, ktorí pomáhajú ľuďom a miestam rozvíjať sa. Levente Polyak je urbanista, výskumník, komunitný obhajca a politický poradca. Pomáha verejnej správe a občianskym iniciatívam v celej Európe vytvárať nové partnerstvá, možnosti spolupráce a vzdelávania a výmenu know-how v témach územného rozvoja, sociálnej inklúzie a environmentálnej udržateľnosti. Michal Hladký je riaditeľom Creative Industry Košice. Vedie a je súčasťou medzinárodných projektov pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, medzisektorových projektov, vzdelávania, mobilít a business modelov. Petra Marko je architektka a urbanistka s 15-ročnou praxou v Londýne. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie pomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestotvorby. Registrácia: https://bit.ly/registracia_PLACE Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia. Ako zapojiť mladých ľudí do spoluvytvárania verejných priestorov tak, aby boli krásne, inkluzívne a udržateľné priblíži konferencia Youth 4 Bauhaus 12. mája 2023 o 8:30 hod. Bude sa na nej hovoriť o význame Nového európskeho Bauhau-su, o verejnom priestore a zapájaní mládeže do spoluvytvárania miesta, participa-tívnom plánovaní, participatívnom urbanizme a boji s klimatickými zmenami v meste Košice. Príď si vypočuť architektku a urbanistku Petru Marko, architektku a urbanistku Milotu Sidorovú, kurátorku a publicistku Zuzanu Pastirčák Duchovú či architekta Martina Richnavského. Partneri projektu predstavia výstupy projektu Youth 4 Bauhaus a ich skúsenosti s organizovaním inkluzívnych participatívnych podujatí pre mládež. Svoje miesto si rezervuj na odkaze: https://forms.office.com/e/yRP4Bx70Xr. Projekt Youth 4 Bauhaus je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.