Program v Kulturparku

štvrtok
01. decembra
08:30

PRO EDUCO - veľtrh vzdelávania

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Jeho 14. ročník sa uskutoční v Kasárňach/Kulturparku na prelome mesiacov 30. novembra – 1. decembra 2022.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostanú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl. Je to jediný veľtrh vzdelávania na Slovensku, kde sa spolu s univerzitami a vysokými školami prezentujú stredné školy. Možnosť odprezentovať sa nie je len na výstavnej ploche, ale aj interaktívnym workshopom či prednáškou. Prezentovať sa bude vyše 80 inštitúcií, ktoré poskytujú služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Pripravený je aj zaujímavý sprievodný program, odborné poradenstvo a testovanie. Jazyková agentúra Skrivanek pripravila pre všetkých návštevníkov jazykové testovanie. Vďaka nemu zhodnotíte svoju aktuálnu jazykovú úroveň a odborníci vám poradia vhodný vzdelávací program, ktorý vás priblíži k stanovenému cieľu. Veľtrh PRO EDUCO ponúkne všetkým účastníkom aj bezplatné online poradenstvo v oblasti výberu svojho budúceho povolania. Každý, kto si nie je istý, akým smerom by mal pokračovať v štúdiu alebo v samotnej voľbe povolania, si bude môcť pomocou jednoduchého Emiero testu doslova posvietiť na svoje silné a slabé stránky.