Program v Kulturparku

štvrtok
29. júna
17:00

Rudolf Hofer: Posol mieru - odhalenie pamätníka MMM

Za jeden z najzásadnejších počinov k jubilejnému 100. ročníku košického maratónu považujú organizátori projekt spojený so vznikom a inštaláciou nového výtvarného diela s názvom Posol mieru.
pódium: Kasárne/Kulturpark, areál
Na jeho dominantnom základe, ktorý predstavujú stupne víťazov, budú umiestnené tisícky maratónskych medailí ako mozaika snaženia ľudí každého veku, pohlavia či národnosti. A na každej z týchto medailí nájdeme slovo mier. Nad nimi bude holubica ako symbol mieru, ktorá má pod svojimi krídlami chrániť dôležité hodnoty, v ktoré musíme napriek všetkým pohromám stále veriť. Symbolické bude aj umiestnenie diela v areáli Kasární/Kulturparku, ktoré sa nachádzajú v priestoroch bývalých vojenských kasární. Toto miesto sa i vďaka transformácii a integrácii našej spoločnosti zmenilo na priestor, kde rinčanie zbraní nahrádza duch umenia, kultúry a priateľského stretávania sa. V roku 1960 bola v Košiciach odhalená dnes už ikonická socha maratónskeho bežca nesúca v názve aj podtitul Posol víťazstva. Jej autor Arpád Račko v diele zhrnul odkaz víťazstva Aténčanov v boji na obranu svojej demokracie v roku 490 pred n. l. Rovnako i presvedčenie, že pevná vôľa a odhodlanie robí z každého bežca zdolávajúceho maratón víťaza. Bez ohľadu na jeho umiestnenie či samotný výsledok. I po viac než 60 rokoch vidíme mnoho dôvodov, aby sme sa otázkami pokoja, mieru a tolerancie zaoberali opakovane a nepretržite. Ideový námet a myšlienku Posla mieru do konečnej podoby zhmotnil výtvarník a sochár Rudolf Hofer, ktorý svoje výtvarný monument predstaví verejnosti ešte pred štartom jubilejného ročníka MMM 29. júna 2023 o 17:00 hod.