Program v Kulturparku

sobota
01. apríla
13:00

Šaffova ostroha – krajské kolo Košického kraja

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v posledný májový víkend v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Centrum kultúry Košického kraja organizuje 1. apríla 2023 o 13:00 hod. dve krajské postupové súťaže a prehliadky Košického kraja, ktoré sa uskutočnia Kasárňach/Kulturparku.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitosti a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Šaffova ostroha prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Program: 13:00 – súťaž detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 15:30.- súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 20:00 – Tanečný dom – tanečná zábava s ľudovými hudbami pod vedením primášov Rada Kertisa a Mateja Topoľovského