Program v Kulturparku

piatok
02. decembra
17:00

SOM(A)TANEC – tanečný workshop

PST – Priestor Súčasného Tanca organizuje workshop SOM(A)TANEC s lektorkou Michaelou Sabolovou vhodný pre každého, kto má záujem o vedomú prácu s telom v tvorivom pohybe. Je náhľadom do systémov Labanovej analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals. Konať sa bude v dňoch 2. – 4. decembra 2022 v tanečnej sále Kasární/Kulturparku v piatok o 17:00, v sobotu o 10:00 a 14:00 a v nedeľu o 9:30 hod.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Telo vnoríme do priestoru. Preskúmame náš osobný priestor, ako aj vzťahy, hranice či možnosti, ktoré sa vytvárajú naším smerovaním v okolitom trojdimenzionálnom priestore. Sebavyjadrenie oživíme skúmaním dynamických kvalít pohybu. Tie zdôrazňujú náladu, či náš vnútorný zámer a motiváciu. Budeme sa venovať dynamickým faktorom: Čas a Tiaž . Vnímať ako sa prejavuje náš vnútorný postoj k plynutiu času v pohybovom správaní. A ako využívame svoju telesnú masu vo vzťahu ku gravitácii. V pohybe sa neustále mení tvar nášho tela. Stelesníme si rôzne tvarové formy a spôsoby tvarových zmien. Budeme praktizovať fundamentálne cvičenia vychádzajúce z konceptu neurologických pohybových vzorcov. Obnovíme tak prirodzené prepojenia jednotlivých častí tela do organického celku. Každé zadanie pre pohybovú prax bude mať svoj teoretický základ. Lektorka ponúkne nástroje na skúmanie konkrétnej témy v pohybe. Všetky nadobudnuté teoretické a telesné poznatky využijeme v improvizovanom pohybe a v pohybovej komunikácii s ostatnými účastníkmi workshopu. Workshop je vhodný pre dospelých ľudí rôzneho veku. Každé telo je jedinečné a preto účastníci pristupujú k pohybovej práci podľa vlastných pohybových možností a skúseností. Labanova analýza pohybu (LMA) je metóda umožňujúca popísať, vizualizovať, interpretovať a zaznamenať všetky formy pohybu ľudského tela. Vychádza z teoretických konceptov tanečného teoretika, choreografa Rudolfa Labana (1879 – 1958). LMA nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach, napr. herectvo, šport, fyzioterapia, psychoterapia, sociológia či pedagogika. LMA využíva štyri hlavné kategórie: body (telo), effort (nasadenie sily), shape (tvar) a space (priestor) – označované skratkou BESS. Bartenieff Fundamentals (BF) je somaticky orientovaný systém, ktorý vyvinula tanečníčka, fyzioterapeutka Irmgard Bartenieff (1900 – 1981). Je to súbor cvičení a princípov založených na tanečnej teórii Rudolfa Labana, ktorý ľuďom umožňuje hýbať sa efektívne a s väčšou ľahkosťou. Ponúka spôsob, ako oživiť spojenia v tele. Povzbudzuje prirodzený pohyb, regeneruje telo, zvyšuje pohyblivosť a zbavuje nás nežiadúcich pohybových vzorcov. Michaela Sabolová – lektorka Vyštudovala certifikovaný program Laban/Bartenieff Movement Studies (LBMS) na EUROLAB Inštitúte v Berlíne. Je absolventkou výcviku Vedomé Telo v DanceLAB štúdiu v Prahe a bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika na PF KU v Ružomberku. Je spoluzakladateľkou združenia PST – Priestor Súčasného Tanca. Ako tanečná performerka sa od roku 2011 venuje interpretácii v javiskových predstaveniach a zapája sa do site-specific projektov. Je iniciátorkou lokálneho podujatia Tanec pre vodu, ktorý je súčasťou celosvetového projektu Global Water Dances. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára: bit.ly/workshop_somatanec.