Program v Kulturparku

piatok
24. februára
17:00

SOM(A)TANEC - workshop

PST (Priestor súčasného tanca) pripravil ďalší workshop zo série SOM(A)TANEC vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o vedomú prácu s telom v tvorivom pohybe. Je náhľadom do systémov Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals. Uskutoční sa v dňoch 24. – 26. februára 2023 v tanečnej sále v Kasárňach/Kulturparku.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Venovať sa bude našej celistvosti a posilneniu rovnováhy vnímaním pohybu skrz princíp duality. S lektorkou Michaelou sa účastníci ponoria do tematických dualít systému Laban/Bartenieff, ktoré sú prítomné v našom neustále sa pohybujúcom živote: vnútorné-vonkajšie, funkcia-expresia, stabilita-mobilita, námaha-zotavenie. V tvorivom procese budú skúmať protiklady a nachádzať vzťahy, rytmus, podporu dvoch častí jedného celku. Počas workshopu budú tiež praktizovať fundamentálne cvičenia a pohybové frázy vychádzajúce z konceptu neurologických pohybových vzorcov. Sú to holistické pohyby, ktoré pôsobia na naše telo a život integrujúco a centrujúco. Keď tancujeme, naše pohyblivé telo sa neustále mení. Stelesnia si tvarové formy a tvarové kvality. Formy a spôsoby morfovania a artikulácie tela v priestore prenesú do tanca a tvorby skupinovej kompozície. HARMONOGRAM: Piatok: 17:00 – 19:30 Sobota: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 Nedeľa: 10:00 – 12:30 Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára: bit.ly/som-a-tanec Poplatok: 30 € Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.