Program v Kulturparku

streda
26. októbra
18:00

Vedecká kaviareň s Martinom Venhartom o jadrovej fyzike

Vedecká kaviareň, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2022 o 18:00 hod. v kaviarni PAPA v Kasárňach/Kulturparku, bude venovaná jadrovej fyzike. Na tému Atómové jadro: skvelý sluha, ale veľmi zlý pán bude prednášať jadrový fyzik Mgr. Martin Venhart, PhD., pracovník Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, ktorý je členom predsedníctva a podpredsedom Slovenskej akadémie vied.
pódium: Kasárne/Kulturpark, kaviareň Papa
Októbrový hosť vedeckých kaviarní vysvetlí históriu vývoja jadrových zbraní, operačného nasadenia v Hirošime a Nagasaki, objasní rôzne testy a súčasný arzenál. Uvedie niečo o ich nosičoch, tzv. nukleárnej triáde, aj o tom, čo je reálne a kedy už hovoríme o povestnej Potemkinovej dedine. Ďalšou hrozbou je, že po prvý raz v histórii sa jadrové elektrárne ocitli priamo na línii dotyku bojujúcich strán. M. Venhart bližšie vykreslí, čo by nás mohlo ohroziť a čo naopak nie. „Ak máte otázky týkajúce sa atómov, ich jadier či atómovej energie, príďte v stredu na stretnutie. Určite sa to oplatí,“ pozýva hlavný organizátor košických vedeckých kaviarní RNDr. Ján Gálik, CSc. Z Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.