Program v Kulturparku

pondelok
27. marca
17:00

Via Litera – literárna súťaž

Rotary klub Košice a Knižnica pre mládež mesta Košice pozývajú na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 2. ročníka literárnej súťaže v poézii a próze Via Litera o cenu Petra Raševa. Slávnostný akt sa uskutoční 27. marca 2023 o 17:00 hod. v budove Bravo v Kasárňach/Kulturparku.
pódium: Kasárne/Kulturpark, budova Bravo
Súťaž sa zameriava na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakávalo, aby cez literárne práce vyjadrili svoje názory na rozličné podoby slobody, ako sa mladá generácia na ňu pozerá a ako ju vníma. Čo si vlastne pod pojmom sloboda predstavujú a či sú ich predstavy totožné s názormi okolia alebo sa rozchádzajú. Herec a režisér Peter Rašev bol jedným zo zakladajúcich členov Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známou osobnosťou, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť.